Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

g

Ljubavna generacija
Na putu koji me gleda
I ona sto je uvela
Koja voli zivota