Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Fedor

Moja kola ne vidi se
sa mnom do kola
od tebe, od mene
i opet sve isto