Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

duša moje duše

Od metara do luke
bas ti je sve u meni
tvoji su krivi
nisu ti verovali