Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Duša mi je alkohol

Zasto si me rodio tamo
gdje si sad kad vidim te
srce ti je puteve
da odem nikad tu