Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

đuro

Ima jedna greska
da te osvojim
ne bih sada bio
sav isti dar