Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Duka

U ovoj zemlji
nekud neba
sada samo sumnjam
da sam sama