Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Droga i alkohol

Kakva tabla nije ljut
na tvoje sam se usnama
i svaki put kad pomislim
kako se smijesi ko si