Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Droga

Moj je zivot kao virus
kao droge ko je tu
krv u meni sipa
u krivo bijelo rosu