Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Droga

Nemam mira ni da krivim
po sto kidam telefonom
kad god me boli dosadni
volim da budemo ipak