Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Droga

Ludih koji se smejes,
u gradu skroz
tako sam se
na sve strane vrtim