Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Dno zivota

Nisam hteo da te osetim
da te nisam upoznao
da ti kose mrzim sve
sto sam samo sanjao