Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Dino

Tiho svira mirisna mora
iz njenog oka sunce sja
ne budi teska sa sobom
niti kise, niti leptira