Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

dim

U potpustima tramvaja
gdje ginu, zadnja danica
na jugu gledam te
neki tu su mi dileri