Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Crno srce

Prazna kuca na putu tom
svaku suzu moju slama
sve sam srcu svome bolu
nasla u tudjinu trazim