Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Crna guja

kako mi je, kako mi je
kako je u srcu mome
Kazu, kazu da se volimo
da se ne vidi pa nastavi