Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Cekaj me

Nekada bila sam u tom
ja sam ostao zar
pred tvojim vratima sna
ne oseca koje si ti