Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Cekaj me

Ti si meni sve
moje zalosne
a moje srce zna
kada progledaj me