Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Čaše lomim

Ref.
Kao srce moje
od nocas sve preboli
kad nema ljubavi