Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Čaša prazna je

Na ovom svetu stoje sve
i zelim da budem kao pre
zar da zivim sam
da srce stalo je