Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

casa je laka

Nema kraja nema
nema nikoga
pitaj majku ove noci
da l' ce jednog dana