Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Brate mili

Stize kisnog dana
dobija san gan
ne zna gdje si pitala
nemas duso moja