Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Brak je mrak

Neko rece da me zeli
neko ko ne zna
kome sada tako srce zeli
samo da me ne nagazi