Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Brak je mrak

Na tavanu listam krovove
dok nas vidi otmen dalek
ko je bio san
i cudan osmeh moj