Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Brak je mrak

Ti si ta
u srcu si led
kad me vidis u krug
u tvom oku tvom