Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Brada

Da mi je oci odaju,
da si me varala
stara kuca mala kuca,
moj zivot mene je lep ,