Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Bosna

Otkrivas mi srce
kratka toplina
molim svoje usne
sa kojom