Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

bona

Ove noci lude
gori zemlja, geto
svi su pobegli sa sela
videl kako jedes