Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Bolest i kolega

Milicija od prije
vode i perle su
prijatelji dolaze
da ti radim tajne