Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Bolest i kolega

Milicija od prije
to ti nije bila voljena
koju sam dao
da ti radim tajne