Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

bebi

Kad ti uzmem obrve,
i ne mogu da te nemam,
veruj mi...
da ne mogu da zaboravim