Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Barbara

A sta sam ovde ponosila
da ne shvatam neko vreme
ona je sve sto sam zeleo
da cinio me tad u tami