Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

baraba

Nisam luda od starina
ni letova ni dva
al' sve i da mi treba
pred vama stane vina