Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Auto

U gradu vas cu u Marom
zlatna zora, moj svit
srce mi bijelo
sa ledom, Lima