Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Angela

Nocas lijeva po zlu,
hajde reci mi
Ulica je tu pored mene
ja sam zlatna luka