Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Anamarija

I sve sto sam htjela
njemu dala
sto me voli da bude
da mi daje snagu