Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Ana i Tonka

Od samoke radio
i sad sam sreo
motam se, drzim lom
a ona me pita