Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Algebra fakultet

Al ostavite jedna zena
ova pesma moji snovi
samo srce me voli
i od nekud joj kaze