Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Algebra

Ref.
Svakoga dana
nema ni kraja
od saveta se sve secam