Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

aj em majmun

Ti si sad je tu
i ne okreci se sa njom
ne mogu da zavodim
za tobom sto gorim