Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Adriane zveri

Igraj dok e moje srce
bas onda nema te
samo gledaj u mene
ne gledaj u oci te